Category: Toya Golf

<span style="color: #000000">Najnowsze informacje dotyczące naszego Pola Golfowego: zmiany, komunikaty, zasady funkcjonowanie, aktualności.</span>

Pożegnanie Tomasza Ragankiewicza

Pożegnanie Tomasza Ragankiewicza

Żegnamy wspaniałego człowieka

Prekursor Golfa na Dolnym Śląsku, Trener, Przyjaciel

TaylorMade Stealth Fitting Day

Serdecznie zapraszamy na Fitting najnowszych modeli  

Stealth by TaylorMade

Już 22 stycznia 2022 będziecie mogli na własnej skórze przekonać się czym jest Nowa Era Carbon Wood

Do testów również FairwayWood i Hybrydy z najnowszej rodziny Stealth

Rezerwacje: 

recepcja@toya-golf.pl

71 750 69 60

150 zł za godzinę

Od 10:00 do 17:00

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Promocja na prawo do gry w Toya Golf & Country Club

Od 11 października rusza promocja na zakup członkostwa w naszym klubie Toya Golf & Country Club. Kupując członkostwo na sezon 2022 będą mogli Państwo korzystać z prawa do gry na naszym polu już od daty zakupu oraz przez cały kolejny sezon 2022 !!

DCIM100MEDIADJI_0239.JPG

19 kwietnia wracamy do treningów!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Już od 19 kwietnia będzie można powrócić do trenowania golfa na naszym Driving Range

Nie zapomnijcie doładować swoich E-Key Range przed pojawieniem się na Driving Range.

A jeżeli jeszcze z jakiejś przyczyny nie posiadacie takiego kluczyka, na który możecie nabić wiekszą ilość koszyków piłek w promocyjnych cenach to serdecznie zapraszamy do naszej recepcji.

Kluczyków E-Key Range z pewnością wystarczy dla wszystkich.

Funkcjonowanie obiektów sportowych Aktualizacja z dnia 8.04.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, pragniemy poinformować, że obiekty sportowe, w tym nasz obiekt sportowy Toya Golf & Country Club są dostępne tylko i wyłącznie dla sportu zawodowego, członków kardy narodowej, lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.

Konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego spełnienie wyżej wymienionych kryteriów, wystawionego przez odpowiednią międzynarodową federację sportową.

Jednocześnie informujemy, że w sprawach administracyjnych oraz organizacyjnych recepcja klubu jest czynna codziennie w godzinach 8:00 do 20:00

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych, zakrywanie nosa oraz ust, dezynfekcję rąk.

Poniżej przestawiamy treść powołanego wyżej rozporządzenia:

§ 9.

6. Do dnia 18 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zająć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

2)  ich organizowania bez udziału publiczności.

17. Okoliczności, o których mowa w ust. 16 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski.

Obiekt Toya Golf & Country Club Zamknięty do 9 kwietnia 2021 r.

Szanowni Członkowie 

Klubu Toya Golf & Country Club

Z przykrością informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia obiektu sportowego Toya Golf & Country Club do dnia 9 kwietnia 2021 r. 

Tym samym odwołuje się wszelkie zaplanowane w tym czasie turnieje, eventy, szkolenia sportowe. 

Mamy nadzieję na jak najszybszy powrót do działalności, aby móc Was drodzy klubowicze ugościć.

W tej chwili nasi greenkeeperzy intensywnie pracują na polu golfowym, przeprowadzana jest między innymi aeracja greenów. 

Wszystko po to abyście po 9 kwietnia 2021 r., jak tylko obostrzenia przestaną obowiązywać, mogli cieszyć się ze znakomitych warunków do uprawiania najlepszego sportu jakim jest niewątpliwie golf. Turniej otwarcia sezonu zaplanowany na dzień 27 marca 2021 r. został odwołany.

Recepcja klubu będzie funkcjonowała dla potrzeb administracyjnych oraz organizacyjnych

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Poniżej zamieszczamy obowiązujące obiekty sportowe przepisy, które zostały umieszczone w wymienionym wyżej rozporządzeniu:

1/ prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej jest możliwe wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. tj. na rzecz osób, które z tytułu uprawiania sportu otrzymują wynagrodzenie „stanowiące znaczą część dochodu sportowca”,

2/ prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy osoby uprawiające sport zawodowy złożą dokument potwierdzający uprawianie sportu zawodowego, wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

143) „sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia;

Aeracja Greenów

Prace na polu golfowym trwają aby w jak najlepszy sposób przygotować je na sezon.

Od dzisiaj nasi wspaniali greenkeeprzy rozpoczęli aerację greenów.

Zabiegi napowietrzania greenów są konieczne aby utrzymać je w jak najlepszej kondycji.

Greeny są bardziej eksploatowane niż jakakolwiek inna powierzchnia do gry. Proces napowietrzania pomaga zmniejszyć zagęszczenie powodowane przez cały ten ruch. Pomaga również stworzyć twardą, gładką powierzchnię do puttowania poprzez kontrolowanie strzechy i promowanie zdrowych korzeni trawy.

Strzecha to warstwa starego materiału roślinnego, który gromadzi się na powierzchni gleby. Jeśli strzecha na greenie nie zostanie rozcieńczona poprzez napowietrzanie i uzupełnianie, będzie działać jak gąbka, zatrzymując wodę przy powierzchni. Nadmierna ściółka stwarza miękkie warunki gry, niekontrolowane prędkości na greenach i zwiększa ryzyko chorób.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego aeracja jest powszechnie wykonywana, gdy putting greeny grają najlepiej? Napowietrzanie, gdy trawa jest zdrowa i aktywnie rośnie minimalizuje szkody i pozwala na szybki powrót do optymalnych warunków gry. Aeracja w innych terminach może być wygodniejsza dla golfisty, ale wydłuża czas regeneracji, zwiększa ryzyko inwazji chwastów i może spowodować trwałe uszkodzenia.

Może się wydawać, że na greenie zaraz po napowietrzeniu jest więcej dziur niż trawy, ale to złudzenie. Zazwyczaj aeracja dotyka mniej niż 10 procent powierzchni puttingowej.

Obfite nawożenie po aeracji może sprawiać wrażenie, że putting greens są mniej grywalne. Jednakże, wypełnienie otworów po aeracji piaskiem pomaga stworzyć gładszą powierzchnię. Piasek tworzy również kanały dla ruchu wody i powietrza, rozcieńcza darń i pomaga putting greens szybciej odzyskać świeżość po aeracji.

Aeracja greenów to konieczność, którą dla utrzymania jakość gry trzeba wykonywać.