REGULAMIN POLA GOLFOWEGO

ZASADY KORZYSTANIA Z TERENÓW TRENINGOWYCH

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZA GRY PIŁKAMI Z DRIVING RANGE PO ZA JEGO STREFĄ

GRA PIŁKAMI Z DRIVING RANGE NA POLU GOLFOWYM BEDZIE SKUTKOWAŁA NAŁOŻENIEM KAR ADMINISTRACYJNYCH.

GRA Z TRAWY MOŻLIWA JEST TYLKO Z WYZNACZONYCH MIEJSC (miejsca te wyznaczone są przez linie rozciągnięte na trawie)

Po skończonym treningu prosimy o odłożenie koszyków obok maszyny wydającej piłki

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS TRENINGU ORAZ ODPOWIEDNI ODSTĘP OD INNCYH GRACZY, NIE WYCHODŹ PRZED LINIE

Maty są do dyspozycji graczy. Po skończonym treningu prosimy odłóż matę na miejsce.

OBOWIĄUJE CAŁKOWITY ZAKAZ ZBIERANIA PIŁEK ZE STREFY DRIVING RANGE

Zakup żetonów do maszyny na driving range możliwy jest w recepcji klubu Wrocław Golf Club

Odległości umieszczone na tablicach odległościowych są mierzone od środka platformy Driving Range

ZASADY KORZYSTANIA Z TERENÓW TRENINGOWYCH

Zakazuje się:

a. wchodzenia na obszar wybijania i zbierania wybitych z driving range piłek w celu

ponownego ich wykorzystania (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 250,00zł),

b. wykonywania uderzeń z innego miejsca niż z maty lub miejsc do tego wyznaczonych za pomocą liny (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 250,00zł),

c. wynoszenia piłek treningowych poza obszar driving range (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 500,00zł),

d. gry na Greeny strefy gry krótkiej ze strefy Driving Range,

e. gry na nieczynnym driving range (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 500,00zł).

Zawodnicy zobowiązani są do uprzątnięcia obszarów treningowych po zakończonym treningu tj. odniesienia koszyka pod maszynę do wydawania piłek, pozbierania połamanych kołeczków tee, zagrabienia bunkrów, poprawienia pitch marków oraz divotów (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 100,00zł).

Pracownicy pola golfowego Wrocław Golf Club mają prawo, wyprosić z driving range osoby, które naruszają etykietę gry w golfa lub nie stosują się do postanowień Regulaminu.

Osobie wyproszonej nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE OBIEKT WROCŁW GOLF CLUB MAJĄ ZAKAZ WEJŚCIA NA POLE GOLFOWE BEZ ZGODY I NADZORU PRACOWNIKÓW POLA GOLFOWEGO LUB CZŁONKA WROCŁAW GOLF CLUB 

KAŻDA OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA TERENIE POLA GOLFOWEGO WROCŁAW GOLF CLUB MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ I PRZESTRZEGAĆ USTALEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.