Obiekt Toya Golf & Country Club Zamknięty do 9 kwietnia 2021 r.

Szanowni Członkowie 

Klubu Toya Golf & Country Club

Z przykrością informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia obiektu sportowego Toya Golf & Country Club do dnia 9 kwietnia 2021 r. 

Tym samym odwołuje się wszelkie zaplanowane w tym czasie turnieje, eventy, szkolenia sportowe. 

Mamy nadzieję na jak najszybszy powrót do działalności, aby móc Was drodzy klubowicze ugościć.

W tej chwili nasi greenkeeperzy intensywnie pracują na polu golfowym, przeprowadzana jest między innymi aeracja greenów. 

Wszystko po to abyście po 9 kwietnia 2021 r., jak tylko obostrzenia przestaną obowiązywać, mogli cieszyć się ze znakomitych warunków do uprawiania najlepszego sportu jakim jest niewątpliwie golf. Turniej otwarcia sezonu zaplanowany na dzień 27 marca 2021 r. został odwołany.

Recepcja klubu będzie funkcjonowała dla potrzeb administracyjnych oraz organizacyjnych

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Poniżej zamieszczamy obowiązujące obiekty sportowe przepisy, które zostały umieszczone w wymienionym wyżej rozporządzeniu:

1/ prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej jest możliwe wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. tj. na rzecz osób, które z tytułu uprawiania sportu otrzymują wynagrodzenie „stanowiące znaczą część dochodu sportowca”,

2/ prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy osoby uprawiające sport zawodowy złożą dokument potwierdzający uprawianie sportu zawodowego, wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

143) „sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia;